Strona główna Usługi

Usługi


KOL-tech Tomasz Kolankowski, oferuje usługi z zakresu automatyki pomiarowej oraz sterującej procesami. Wykonujemy projekty oraz dokumentacje techniczno-rozruchowe dla instalacji elektrycznych oraz sterowania.

Automatyka dla hodowli ryb:

- Stacjonarne układy do pomiaru tlenu jedno i wielokanałowe, również z rejestracją danych i wizualizacją na komputerze.

- Montaż systemu Commander wraz z osprzętem i instalacją elektryczną (wykonujemy kosztorysy dla dofinansowania UE).

- Układy miękkiego startu dla pomp oraz nadążne układy w zależności od potrzeb hodowli.

- Układy nadążnego sterowania dmuchawami w zależności od zapotrzebowania tlenu.

- Automatyczne układy dozujące odczynniki pH.

 

Dla oczyszczalni ścieków:

- Stacjonarne układy pomiarowe tlenu, pH, redox/ORP, z dozowaniem odczynników oraz wizualizacją na komputerze.

- Nadążne układy falownikowe sterowania pompami.

- Szafy i rozdzielnice elektryczne z automatyką.

 

Ponadto firma KOL-tech wykonuje pomiary odbiorcze oraz okresowe instalacji elektrycznych i oświetleniowych:

- Pomiar rezystancji izolacji

- Pomiar impedancji pętli zwarcia

- Rezystywności gruntu

- Sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych RCD

- Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- Pomiar natężenia oświetlenia miejsca pracy oraz oświetlenia drogi ewakuacyjnej

 

Oferujemy również projekty instalacji elektrycznych / energetycznych oraz automatyki wspólnie z firmą ELGREKO:

Elgreko

 

Strona główna Usługi