Strona główna Dla przemysłu
Rozwiązania dla przemysłu

KOL-tech oferuje następujące rozwiązania dla przemysłu:

POMIAR TLENU W GAZACH:

Handy Atmosphere - przenośny tlenomierz do pomiaru w gazach.

Handy Atmosphere SP - przenośny tlenomierz do pomiaru MAP.

Atlantic - stacjonarny tlenomierz z wyjściami sterującymi /alarmującymi.

POMIAR TLENU W ŚCIEKACH:

Handy Polaris - przenośny tlenomierz.

Model 420 i Model 525 - sondy tlenowe z wbudowanym przetwornikiem 4-20 mA.

Atlantic -stacjonarny tlenomierz z wyjściami sterującymi /alarmującymi.

POMIAR TLENU NA POZIOMIE PPB

OxyGuard PPB - stacjonarny tlenomierz ppb.

OxyGuard PPB Hygenic - stacjonarny tlenomierz ppb w wykonaniu spożywczym.

POMIAR PH W WODZIE ULTRA CZYSTEJ:

OxyGuard pH PW- stacjonarny ph-metr do pomiaru w wodzie ultra czystej.

 

POZOSTAŁE ZASTOSOWANIA W POMIARZE TLENU POWINIEN SPEŁNIĆ RÓWNIEŻ ATLANTIC:

mg/l (ppm), % nasycenia oraz °C lub O2% objętości i °C

Atlantic posiada czujnik ciśnienia atmosferycznego, oraz wbudowany w sondę czujnik temperatury, który umożliwia kompensację czynników zewnętrznych dla pomiaru zarówno wartości rozpuszczonego tlenu w mg/l oraz % nasycenia jak i % objętości. Nie potrzeba osobnego przetwornika.

Przede wszystkim bezpieczeństwo!

Atlantic posiada 4 wyjścia przekaźnikowe z 8 progami. Większość aplikacji wymaga 3 wyjść do sterowania, więc w Atlanticu zawsze zostaje jedno wolne wyjście na alarm. W Atlanticu można połączyć logicznie dwa parametry i przypisać je do jednego wyjścia (alarm nastąpi po przekroczeniu ustawionej wartości jednego z progów).

Funkcja czasomierza

Atlantic posiada 8 moduły czasowe które mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Na przykład, można opóźnić alarm tak, by wyeliminować przypadkowy spadek zadanej wartości.

 

Z połączeniami logicznymi!

Precyzyjny pomiar w roztworach solnych

Jeżeli stężenie soli w mierzonym roztworze lub wodzie jest stałe, można wprowadzić wartość stężenia dla automatycznej kompensacji do Atlantica. Jeśli zasolenie jest zmienne, można podłączyć solomierz z sygnałem wyjściowym 4-20 mA, proporcjonalny do bieżącego zasolenia. Atlantic będzie automatycznie kompensował zmiany zasolenia. Wejście kompensacyjne jest opcjonalne.

Pomiar w gazie z kompensacją ciśnienia

Jeżeli pomiar odbywa się w obiegu zamkniętym, do wejścia 4-20 mA można podłączyć sygnał z czujnika ciśnienia. Sygnał ten będzie służył do kompensacji odczytanego sygnału z sondy tlenowej o wartość ciśnienia w obiegu. Jest to szczególnie przydatne przy pomiarze % objętości tlenu w rurociągach z gazami.

Automatyczna Kalibracja

Kalibracja z Atlantic'em jest niezwykle prosta. Trzeba jedynie przeczyścić membranę, sondę umieścić w powietrzu i można rozpocząć kalibrację.

Sonda podobnie jak wszystkie sondy tlenowe powinna po wyjęciu z wody osiągnąć temperaturę powietrza. Atlantic wyświetla instrukcje na wyświetlaczu gdzie ostrzega przed niestabilnymi warunkami otoczenia podczas kalibracji, dla zapewnienia dobrej kalibracji.

Sonda OxyGuard jest zaprojektowana w ten sposób żeby zapewnić jak najdłuższe odstępy między kalibracjami.

Automatyczna kalibracja

Pomiar powietrza w pomieszczeniach

Atlantic doskonale sprawdza się przy nadzorze powietrza w pomieszczeniach np. przy produkcji innych gazów niż tlen, na przykład azot. Do takich zastosowań przeznaczony jest uchwyt do sondy Air Alarm.

Pomiary w rurociągach z gazami

Niektóre gazy zawierają znaczne ilości substancji mogących zanieczyścić sondę przy pomiarze ciągłym. Moduły czasowe w przekaźnikach mogą sterować elektrozaworami, tak by „trujący” gaz przepływał przez sondę okresowo. Sygnał wyjściowy będzie „zamrożony” pomiędzy pomiarami.

Pomiar w strefach Ex

Sonda OxyGuard należy do prostej aparatury więc nie wymaga dopuszczenia ATEX. W praktyce nie można uzyskać dopuszczenia dla aparatury, która tego nie wymaga.

Istnieje jednak ograniczenie odnośnie przewodności obudowy umieszczonej w zagrożonych strefach, więc sonda OxyGuard w wersji Ex posiada metalową obudowę, ponadto wymagane jest zastosowania dwóch barier iskro-bezpiecznych pomiędzy sondą a przetwornikiem.

Sterowanie czyścikiem sondy

Czyścik do sondy OxyGuard, oczyszcza membranę z osadu za pomocą sprężonego powietrza. Jest to bardzo skuteczna metoda. Moduł czasowy w przekaźniku Atlantica może sterować elektrozaworem puszczającym sprężone powietrza, oraz „zamrażać” pomiar na czas czyszczenia.

 Strona główna Dla przemysłu