Strona główna Systemy jednosondowe
Systemy jednosondowe

Logo OxyGuardFirma KOL-tech ma przyjemność zaoferować Państwu jedno-sondowe systemy sterujące natleniaczami, aeratorami, falownikami lub dowolnymi innymi urządzeniami.

OxyGuard Atlantic tlen

OxyGuard Atlantic pH

OxyGuard Atlantic redox

OxyGuard CO2

OxyGuard ppb (mikro gram/litr)

 

Przykład zastosowania części funkcji tlenomierza OxyGuard Atlantic:

mg/l (ppm), % nasycenia oraz °C

Atlantic posiada czujnik ciśnienia atmosferycznego, oraz wbudowany w sondę czujnik temperatury, który umożliwia kompensację czynników zewnętrznych dla pomiaru zarówno wartości rozpuszczonego tlenu w mg/l oraz % nasycenia. Aby zmierzyć w % objętości, wystarczy przycisnąć przycisk.

OxyGuard Atlantic

Przede wszystkim bezpieczeństwo!

Atlantic posiada 4 wyjścia przekaźnikowe z 8 progami nastawczymi. Większość aplikacji wymaga 3 wyjść do sterowania, więc w Atlanticu zawsze zostaje jedno wolne wyjście na alarm. W Atlanticu można połączyć logicznie dwa parametry i przypisać je do jednego wyjścia (alarm nastąpi po przekroczeniu ustawionej wartości jednego z progów).

OxyGuard Atlantic

Funkcja czasomierza

Atlantic posiada 8 moduły czasowe które mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Na przykład, można opóźnić alarm tak, by wyeliminować przypadkowy spadek zadanej wartości.

Z połączeniami logicznymi!

Precyzyjny pomiar w roztworach solnych

Jeżeli stężenie soli w mierzonym roztworze lub wodzie jest stałe, można wprowadzić wartość stężenia dla automatycznej kompensacji do Atlantica. Jeśli zasolenie jest zmienne, można podłączyć solomierz z sygnałem wyjściowym 4-20 mA, proporcjonalny do bieżącego zasolenia. Atlantic będzie automatycznie kompensował zmiany zasolenia. Wejście kompensacyjne jest opcjonalne.

OxyGuard Atlantic

Osłona przeciw-zabrudzeniowa

Jeśli pomiar jest prowadzony w wodzie aktywnej biologicznie, membrana może zarosnąć i zmniejszyć czułość. OxyGuard Anti-Fouling Cap znacznie redukuje częstotliwość zarastania membrany.

OxyGuard Atlantic

 

Anti-Fouling Cap pomaga

utrzymać membranę czystą!

Sterowanie czyścikiem sondy

Czyścik Sondy OxyGuard z wykorzystaniem sprężonego powietrza, skutecznie czyści membranę. Można użyć modułu czasowego z przekaźnikiem do sterowania zaworem ze sprężonym powietrzem, a drugi moduł do „zamrożenia” pomiaru na czas czyszczenia.

OxyGuard Atlantic

Automatyczna Kalibracja

Kalibracja z Atlantic'em jest niezwykle prosta. Trzeba jedynie przeczyścić membranę, sondę umieścić w powietrzu i można rozpocząć kalibrację.

Sonda podobnie jak wszystkie sondy tlenowe powinna po wyjęciu z wody osiągnąć temperaturę powietrza. Atlantic wyświetla instrukcje na wyświetlaczu gdzie ostrzega przed niestabilnymi warunkami otoczenia podczas kalibracji, dla zapewnienia dobrej kalibracji.

Sonda OxyGuard jest zaprojektowana w ten sposób żeby zapewnić jak najdłuższe odstępy między kalibracjami.

OxyGuard Atlantic

>Sterowanie aeratorem to oszczędność energii

>Można zmniejszyć zużycie energii, pozwalając Atlantic'owi automatycznie sterować napowietrzaczami lub natleniaczami. Będą one działały tylko jeśli poziom tlenu spadnie poniżej progu. Jeżeli użytkownik korzysta z napowietrzaczy do sterowania temperaturą, można połączyć logicznie próg temperatury oraz tlenu, tak że napowietrzacz zostanie załączony jeśli zawartość tlenu jest za niska, lub jeśli temperatura jest za wysoka.

OxyGuard Atlantic

Sterowanie cyrkulacją wodny

Można również oszczędzać energię, upewniając się że mieszadło jest załączone tylko wtedy, gdy kontrolowana temperatura wody przekroczy wartość dopuszczalną.

Atlantic może, na przykład włączyć mieszadło tak by cieplejsza woda przy powierzchni zmieszała się z chłodniejszą wodą z dna zbiornika.

OxyGuard Atlantic

Podłączenie napowietrzania i cyrkulacji

Jeżeli poziom tlenu przy lustrze wody jest zbyt wysoki – powyżej 100% nas., sensowne jest włączenie mieszadła cyrkulacyjnego, by „wysłać” trochę wody bogatszej w tlen w niższe poziomy zbiornika, mniej natlenione. Włączone napowietrzacze powinny tylko przemieszać wodę by woda lepiej natleniona trafiła na dno zbiornika. Z drugiej strony, jeżeli zawartość tlenu jest niższa niż 100%, woda jest napowietrzana.

Atlantic może sterować jednocześnie mieszadłem oraz napowietrzaczem. Na przykład napowietrzając do wysokiego poziomu tlenu, jeśli woda jest zimna a zawartość tlenu jest niższa niż 100% nas., ale również załączenie mieszadła gdy woda jest cieplejsza i poziom tlenu jest wykracza ponad 100%.

OxyGuard Atlantic

 

Atlantic może łatwo sterować dwoma urządzeniami na raz!

 Strona główna Systemy jednosondowe